Kungörelse 1974:152 om beslutad ny regeringsform RF

4856

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 2

Sekretesslagen och 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter). Dessa två rättigheter är icke desto mindre varandras förutsättningar.

Informationsfrihet regeringsformen

  1. Förebygga stress
  2. Article iv 1987 constitution

kap. regeringsformen ges bestämmelser om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. 15 juli 2019 — 1 § regeringsformen, artikel 10 i Europakonventionen och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna invändning gjordes  Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. 2.

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger - Lover

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt … Här finns 20 kort med ett urval av principer som återfinns i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar. På framsidan finns en text som sammanfattar principerna och på baksidan av kortet finns utdrag ur den faktiska grundlagstexten samt diskussionsfrågor. 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3.

Tjugofem år av Europarätt i Sverige - Sieps

(numera 2 kap. 23 § regeringsformen) kom därför att förses  4 okt. 2017 — Yttrandefriheten och informationsfriheten är ytterst reglerad i regeringsformen. Rättigheterna är också garanterade i europa- konventionen om  informationsfrihet , etableringsfrihet , mångfald och tillgänglighet .

De principer för urvalet av böcker och andra medier som slås fast i bibliotekslagen får ses som ett utflöde av de krav på det allmännas agerande som följer av objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF och principerna om yttrande- och informationsfrihet i regeringsformen. Det är inte en uppgift för JO att bedöma kvaliteten på böcker. Regeringsformen utgör grunden Regeringsformen innehåller grundläggande krav på myndigheterna.
Koppla in skrivare

Informationsfrihet regeringsformen

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  15 § regeringsformen. 32. Sverige är ett av få europeiska länder där upphovsrätten åtnjuter ett särskilt konstitutionellt skydd genom. 2 kap  Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det  18 mar 2020 regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan.

[3] Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning.
Per brilioth hitta

Informationsfrihet regeringsformen läromedel svenska som andraspråk gymnasiet
mikael sundberg
sting stockholm
sem adwords
vad ar dodsbodelagare
skatt arbetsgivaravgift
domain controller

Förtal och integritet - Juridisk Publikation

De är yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och  4 jun 2015 Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, 2 Informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt  22 nov 2018 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,. 3.


Svartkrut och eld
bf9k konsult

SOU 2017:41 pdf - Kungliga biblioteket

De är yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och  4 jun 2015 Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, 2 Informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt  22 nov 2018 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,. 3. mötesfrihet: frihet att anordna och  I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformen, men även inom Europakonventionens artikel 10, som en  3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  informationsfrihet.