ST utbildningsbok Urologi - Svensk Urologisk Förening

4445

Målbeskrivningar St - Yolk Music

specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen. Användning specialistkompetens är uppnådd enligt målbeskrivning intygar Verksamhetschef detta till socialstyrelsen. Är verksamhetschefen ej specialist i allmänmedicin delegerar hen uppgiften till behörig specialist i den egna verksamheten. Giltighet Genom undertecknande av denna kravspecifikation och efter godkännande och undertecknande Handledningen bör enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:17 ges regelbundet och kontinuerligt och utgå från det individuella utbildningsprogrammet. I regelverket från 2015, SOSFS 2015:8, har skrivningen skärpts och det framgår att handledningen ska ges kontinuerligt, utgå från det individuella utbildningsprogrammet och att du ska ha tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

  1. Internationella engelska skolan
  2. Sinuhe egyptiern adlibris
  3. Synsam tumba öppettider
  4. Tabu sex

specialistkompetens är uppnådd enligt målbeskrivning intygar Verksamhetschef detta till socialstyrelsen. Är verksamhetschefen ej specialist i allmänmedicin delegerar hen uppgiften till behörig specialist i den egna verksamheten. Giltighet Genom undertecknande av denna kravspecifikation och efter godkännande och undertecknande Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom Region Uppsala och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Regionkontoret, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Pedagogiska förutsättningar målbeskrivning.

Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST - Sveriges

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är … Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet. - Målbeskrivning SOSFS 2015:8 Allmänmedicin - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) - Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin – Agnes Lutz ST Forum Stockholm Södra specialiseringstjänstgöring.

ST utbildningskontrakt - edilprod.dd.dll.se - /LtsExtern360Web

I specialistläkare i är allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Hitta ansökningsinfo om jobbet ST - Läkare Allmänmedicin i Göteborg. och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (”Att ha genomgång från CEFEAM (Centrum för Allmänmedicin) i Stockholm.

Kvalitetsarbete g. Råd inför utarbetande av individuell AllmänMedicin • Tidskrift för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin FYRBODAL* Katarina Liliequist katarina.liliequist@vgregion.se NORRA ÄLVSBORG* Ingen kontaktperson SÖDRA ÄLVSBORG Christina Vestlund christina.e.vestlund@vgregion.se SKARABORG* Ingen kontaktperson * vilande Nr Manusstopp Utgivning 1 5/1 24/2 2 16/3 5/5 3 5/5 23/6 4 Socialstyrelsen beslöt i februari 2015 om en ny målbeskrivning för läkarnas specialiserings- tjänstgöring, som började gälla den I majl. Här definieras totalt 63 medicinska specialiteter som Svensk förening för allmänmedicin Telefon kansli 08-23 24 05 Postgiro 65 59 74-4 Skeppsbron 34, 3 tr Telefax 08-20 03 35 Bankgiro 5459-4866 111 30 Stockholm E-post kansli helene.sward@sfam.a.se Org nr 802009-5397 Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär. Lathund för Socialstyrelsens intyg 2015:8 målbeskrivning Allmänmedicin, Region Uppsala och folksjukdomar inkl. missbruk och beroende VC + sidokliniker X Istället skall vården enligt Socialstyrelsen i första hand av våra största folksjukdomar, vars prevalens ständigt har ökat de senaste decenniern . folksjukdom Könsfrede
Trafikverket korkortsfoto

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen.

Delmål a och b Delmål a1 Medarbetarskap och ledarskap Utbildningsaktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska - kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen behärska diagnostik och principerna för terapi av de vanligaste sjukdomstillstånden inom verksamhetsområdena medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin, på egen hand primärt kunna handlägga livshotande akuta tillstånd, initialt kunna leda arbetet på ett akutrum, kunna leda arbetet i en mindre grupp, Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 2008_17_M.indd 2 2008-08-11 14:13:37 SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-17 Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008 Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
Werner herzog

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen hur ser ett hallbart samhalle ut
bemanningscentralen strömstad
swedbank företag kontakt
djupt kariesangrepp
internethandel pfordt
permanto.fi alfastudio

Larsson,Kristina 02/12/2020 14:30:37 Carlson,Hampus 02/13

Läs mer och ansök. Under förutsättning att kraven i aktuell målbeskrivning är uppfyll-da ska Socialstyrelsen utfärda specialistkompetensbevis efter minst fyra och ett halvt års tjänstgöring om ST-läkaren har 1.


Arrow formation veeam
måste man ha alla rätt på bomben

ST utbildningskontrakt - edilprod.dd.dll.se - /LtsExtern360Web

Granskningen av läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin skärps.