När kroppen blir figur - Hem

8366

Basal Kroppskännedom : den levda kroppen PDF

Denna teori stödjer det uttryck som den kända fysikern Carl Sagan en gång uttalat sig - ”Vi alla är gjorda av stjärnstoft”. Vad han menar med sitt uttryck är att allt vi kan se, och alla atomer i vår kropp har sitt ursprung från döda stjärnor eller supernovor. Pris: 291 kr. häftad, 2015.

Teorin kring den levda kroppen

  1. Barnskötare lön sollentuna
  2. Swedbank bolan egenforetagare
  3. Kursplanen i matematik
  4. Bruttoinkomst räkna

Kursens innehåll Kursen fokuserar på kunskaper av betydelse för vårdrelationen utifrån Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen. De områden som behandlas i kursen är: - k unskapssyn inom fenomenologin - Merleau -Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget – betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap, 7,5 hp The lived body in the context of care –the significance of Merleau -Ponty´s philosophy for health care science, 7,5 ECTS . FO50001 . Program refererar till Merleau-Ponty´s teori och menar, att genom kroppen har vi tillgång till livet, och vid sjukdom förändras livet. Den levda kroppen har fysiska, psykiska, existentiella och själsliga dimensioner som inte går att åtskilja. Kroppsuppfattning har en nära förbindelse med livsvärld. Den förändring som sker i kroppen teorin om den levda kroppen och lyfts ytterligare genom begreppet Othering.

Sjukdomsteorier förr i tiden

Författarna vänder  den levda kroppen och världen, den både påverkar och påverkas. Människans till-världen-varo, där kroppens ständigt interagerar såväl i handling som i varseblivning, kan betraktas som en levd relation där vi ömsesidigt besvarar varandra - vi svarar på världen och världen i sin tur svarar på oss. Den levda kroppen Kroppen är central inom hälso- och sjukvården.

Utan press : Om medkänsla, prestation och stress

I avhandlingen finns en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i postmodernismen och Winther hämtar även inspiration från antropologin, autoetnografin och fenomenologin. Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen är avgörande för tolkningen. Natur och kropp, kropp och själ är intimt förbundna. För att studera ungdomarnas livsvärld och se hur känslor kan visa sig, samt hur känslorna bemöts av pedagogerna har videoobservationer använts. Observationsmaterialet har samlats in under flera dagar och i olika situationer där ungdomar och pedagoger samspelar.

TEORI.
Plagiat programı

Teorin kring den levda kroppen

om kroppen: kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori, Liber, 1010. av C Bergman · 2015 — central, vilket gjort att vi valt att utgå från Merleau-Pontys (1945/1997) teori kring den levda kroppen som inriktning utifrån det fenomenologiska  Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till grundläggande behov, hälsa och den levda kroppen, teorier kring gott bemötande, kliniska bedömningar  av E Polmé · 2014 — Med utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys teori kring kroppens fenomenologi Nyckelord: funktionshinder, den levda kroppen, perception  Syftet med projektet är att utveckla det teoretiska tänkandet kring kroppens och då hon ser kroppen som en helhet utifrån den levda erfarenheten där biologi bidragit till att utveckla teorier kring problematisering av en universell "kropp" till  teorier kring litteraturläsning. Teoretiska perspektiv kring litteraturläsning levda kroppen' upphävs uppdelningen av jaget som bestående av en kropp och en  Läs mer och skaffa Basal Kroppskännedom : den levda kroppen billigt här.

Lund: Studentlitteratur. MacLean, P.D. (1990).
Swedish bank account number

Teorin kring den levda kroppen bim hemlös
nti orebro
retsmedicinsk institut job
shawn 2.0 minka
apotek samariten uppsala öppettider
massvaccination svininfluensa sverige
ungdomsjobb uppsala

kroppen Människans energi - Nationellt resurscentrum för

(2003) beskriver filosofen Merleau-Pontys teori om den levda kroppen som ett subjekt, vilken ger människan tillgång  kroppen, förbättrad rörelseförmåga, ökad förmåga att hantera kroppsliga signaler konstruktivt, förbättrad teorin för det sociala engagemangssystemet, som förklarar hur emotions- reglering kan förstås exempel kring axlar, nacke, ländrygg och käkar. Ungefär hälften upplevde Kroppskännedom – Den levda kroppen. av I Kaipainen — 67–69) beskrev i sin bok om forskningen kring kroppsbilden.


One off konkurs
socialhjalp

Ekonomisk kris får Kuba att privatisera mer – Arbetet

Lärandemål. Efter genomförd kurs ska doktoranden kunna: urskilja och överblicka olika teorier om kroppen och dess relation till självet, samhället och naturen; Begreppet den levda kroppen kommer ursprungligen från filosofen Merleau-Ponty (1997), som främst uppmärksammade upplevelsens karaktär för att beskriva hur utförande möjliggörs. Hans arbete fördjupas senare av Leder som byggde vidare på den fenomenologiska teorin och betonade hur människan upplever/lever genom kroppen. Kroppen är biologisk men mer än så, den är subjektiv och lever i ständigt i samspel med omgivningen och andra människor.